Gotlandshonung

 
 
 Gotlandshonung är ett större

biodlingsföretag som idag hör hemma

i Hejnum på nordöstra Gotland. Här har företaget

funnits sedan 1975.


Den gotländska naturen med sin karaktär av sol,

vind och hällmarker ger också honungen lite

annorlunda smak från dragväxter som tulkört,

blåeld och backtimjan.